Nhà đất cho thuê tại Huyện Bình Chánh, TP HCM
Cần Cho thuê Gấp Căn Hộ Sinh Lợi Quận Bình Chánh , Dt : 110m2, 3PN
Diện tích: 110 m² Giá: 12 Triệu/tháng
Quận/Huyện: Bình Chánh, TP HCM 27/12/2017
Cần Cho thuê Gấp Căn Hộ Sinh Lợi Quận Bình Chánh , Dt : 98m2, 2PN
Diện tích: 98 m² Giá: 11 Triệu/tháng
Quận/Huyện: Bình Chánh, TP HCM 07/12/2017
Cần Cho thuê gấp căn hộ Citizent, Khu trung sơn H.Bình Chánh ,Dt : 85m2, 2PN
Diện tích: 85 m² Giá: 11 Triệu/tháng
Quận/Huyện: Bình Chánh, TP HCM 27/12/2017
Cần Cho thuê gấp căn hộ Hồng Lĩnh Plaza, Khu trung sơn H.Bình Chánh ,Dt : 82m2
Diện tích: 82 m² Giá: 9 Thỏa thuận
Quận/Huyện: Bình Chánh, TP HCM 07/12/2017
Cần cho thuê căn hộ A View H.Bình Chánh Dt : 95 m2
Diện tích: 95 m² Giá: 6 Thỏa thuận
Quận/Huyện: Bình Chánh, TP HCM 27/12/2017
Cần cho thuê gấp căn hộ The Mansion, H.Bình Chánh, Dt : 83m2, 2PN
Diện tích: 83 m² Giá: 6 Triệu/tháng
Quận/Huyện: Bình Chánh, TP HCM 27/12/2017
Cần cho thuê gấp căn hộ Hồng Lĩnh Quận Bình Chánh, Dt : 95 m2, 3PN
Diện tích: 95 m² Giá: 12 Triệu/tháng
Quận/Huyện: Bình Chánh, TP HCM 06/11/2017
Cần cho thuê gấp căn hộ The Mansion, H.Bình Chánh, Dt : 83m2
Diện tích: 83 m² Giá: 4.5 Triệu/tháng
Quận/Huyện: Bình Chánh, TP HCM 16/01/2018
Cần Cho thuê gấp căn hộ Citizent, Khu trung sơn H.Bình Chánh ,Dt : 85m2
Diện tích: 85 m² Giá: 11 Triệu/tháng
Quận/Huyện: Bình Chánh, TP HCM 27/12/2017
Cần Cho thuê gấp căn hộ Hồng Lĩnh Plaza, Khu trung sơn H.Bình Chánh ,Dt : 82m2, 2PN
Diện tích: 82 m² Giá: 9 Thỏa thuận
Quận/Huyện: Bình Chánh, TP HCM 04/12/2017
Cần Cho thuê Gấp Căn Hộ Sinh Lợi - khu Trung Sơn, Quận Bình Chánh , Dt : 110m2, 3PN
Diện tích: 110 m² Giá: 12 Triệu/tháng
Quận/Huyện: Bình Chánh, TP HCM 27/12/2017
Cần cho thuê gấp căn hộ The Mansion, Huyện Bình Chánh, Dt : 83m2, 2PN
Diện tích: 83 m² Giá: 6 Triệu/tháng
Quận/Huyện: Bình Chánh, TP HCM 27/12/2017
Cần cho thuê căn hộ A View, Huyện Bình Chánh, Dt : 95 m2, 3PN
Diện tích: 95 m² Giá: 6 Triệu/tháng
Quận/Huyện: Bình Chánh, TP HCM 27/12/2017
Cần cho thuê căn hộ Him Lam 6A Huyện Bình Chánh, DT 70m2, 2PN, 1WC
Diện tích: m² Giá: 7.5 Triệu/tháng
Quận/Huyện: Bình Chánh, TP HCM 06/02/2018
Cần cho thuê căn hộ Conic H.Bình Chánh, Khu Dân Cư 13B – Conic, Dt : 74 m2 2PN
Diện tích: 74 m² Giá: 5 Thỏa thuận
Quận/Huyện: Bình Chánh, TP HCM 14/03/2016
Cần cho thuê gấp Căn Hộ Terra Rosa H.Bình Chánh, Dt : 71 m2 2PN
Diện tích: 71 m² Giá: 6 Triệu/tháng
Quận/Huyện: Bình Chánh, TP HCM 14/03/2016
Cần cho thuê căn hộ A View H.Bình Chánh Dt : 95 m2 3PN
Diện tích: 95 m² Giá: 4.5 Thỏa thuận
Quận/Huyện: Bình Chánh, TP HCM 14/03/2016
Cần Cho thuê căn hộ Hoàng Tháp H:Bình Chánh Dt  : 100 m2 3PN
Diện tích: 100 m² Giá: 9 Triệu/tháng
Quận/Huyện: Bình Chánh, TP HCM 14/03/2016
Cần cho thuê gấp căn hộ Him lam Nam Sai Gòn khu Trung Sơn H: Bình Chánh Dt : 70 m2, 2PN
Diện tích: 70 m² Giá: 7.5 Thỏa thuận
Quận/Huyện: Bình Chánh, TP HCM 14/03/2016
Cần Cho thuê căn hộ Sinh Lợi H:Bình Chánh, Dt : 85 m2, 2PN, 2WC
Diện tích: 85 m² Giá: 9.5 Triệu/tháng
Quận/Huyện: Bình Chánh, TP HCM 14/03/2016