Cho thuê cửa hàng - Ki ốt tại Huyện Đan Phượng, Hà Nội
Cho thuê Kiot Shophouse chung cư tân tây đô với giá hợp lý
Diện tích: m² Giá: Thỏa thuận
Quận/Huyện: Đan Phượng, Hà Nội 23/12/2015
Trực tiếp CĐT Hải Phát cho thuê kiot chung cư Tân Tây Đô: 7tr/tháng
Diện tích: 100 m² Giá: 7 Thỏa thuận
Quận/Huyện: Đan Phượng, Hà Nội 31/08/2015
Cho thuê Sàn Thương Mại Tân Tây Đô giá chỉ từ 7 triệu/tháng/168m2
Diện tích: 70 m² Giá: 6000 Triệu
Quận/Huyện: Đan Phượng, Hà Nội 15/08/2015
Cho thuê Sàn Thương Mại Tân Tây Đô giá chỉ từ 7 triệu/tháng/168m2 81926k
Diện tích: 70 m² Giá: 6000 Triệu
Quận/Huyện: Đan Phượng, Hà Nội 28/07/2015
Cho thuê Sàn Thương Mại Tân Tây Đô giá chỉ từ 7 triệu/tháng/168m2 11626a
Diện tích: 70 m² Giá: 6000 Triệu
Quận/Huyện: Đan Phượng, Hà Nội 27/07/2015
Cho thuê Sàn Thương Mại Tân Tây Đô giá chỉ từ 7 triệu/tháng/168m2 21921j
Diện tích: 70 m² Giá: 6000 Triệu
Quận/Huyện: Đan Phượng, Hà Nội 27/07/2015
Cho thuê Sàn Thương Mại Tân Tây Đô giá chỉ từ 7 triệu/tháng/168m2 11729m
Diện tích: 70 m² Giá: 6000 Triệu
Quận/Huyện: Đan Phượng, Hà Nội 25/07/2015
Chủ đầu tư cho thuê Kiot tại Khu Đô Thị Mới Tân Tây Đô giá chỉ từ 7 triệu/tháng/168m2 11822l
Diện tích: 70 m² Giá: 6000 Triệu
Quận/Huyện: Đan Phượng, Hà Nội 24/07/2015
Chủ đầu tư cho thuê Kiot tại Khu Đô Thị Mới Tân Tây Đô giá chỉ từ 7 triệu/tháng/168m2 41926a
Diện tích: 70 m² Giá: 6000 Triệu
Quận/Huyện: Đan Phượng, Hà Nội 22/07/2015
Chủ đầu tư cho thuê Kiot tại Khu Đô Thị Mới Tân Tây Đô giá chỉ từ 7 triệu/tháng/168m2 61620i
Diện tích: 70 m² Giá: 6000 Triệu
Quận/Huyện: Đan Phượng, Hà Nội 21/07/2015
Chủ đầu tư cho thuê Kiot tại Khu Đô Thị Mới Tân Tây Đô giá chỉ từ 7 triệu/tháng/168m2 21526j
Diện tích: 70 m² Giá: 6000 Triệu
Quận/Huyện: Đan Phượng, Hà Nội 20/07/2015
Chủ đầu tư cho thuê Kiot tại Khu Đô Thị Mới Tân Tây Đô giá chỉ từ 7 triệu/tháng/168m2 71926c
Diện tích: 70 m² Giá: 6000 Triệu
Quận/Huyện: Đan Phượng, Hà Nội 19/07/2015
Chủ đầu tư cho thuê Kiot tại Khu Đô Thị Mới Tân Tây Đô giá chỉ từ 7 triệu/tháng/168m2 21822j
Diện tích: 70 m² Giá: 6000 Triệu
Quận/Huyện: Đan Phượng, Hà Nội 18/07/2015
Chủ đầu tư cho thuê Kiot tại Khu Đô Thị Mới Tân Tây Đô giá chỉ từ 7 triệu/tháng tặng 2 61621e
Diện tích: 70 m² Giá: 6000 Triệu
Quận/Huyện: Đan Phượng, Hà Nội 17/07/2015
Chủ đầu tư cho thuê Kiot tại Khu Đô Thị Mới Tân Tây Đô giá chỉ từ 7 triệu/tháng tặng 2 51722e
Diện tích: 70 m² Giá: 6000 Triệu
Quận/Huyện: Đan Phượng, Hà Nội 16/07/2015
Chủ đầu tư cho thuê Kiot tại Khu Đô Thị Mới Tân Tây Đô giá chỉ từ 7 triệu/tháng tặng 2 81526j
Diện tích: 70 m² Giá: 6000 Triệu
Quận/Huyện: Đan Phượng, Hà Nội 16/07/2015
Chủ đầu tư cho thuê Kiot tại Khu Đô Thị Mới Tân Tây Đô giá chỉ từ 7 triệu/tháng tặng 2 81921n
Diện tích: 70 m² Giá: 6000 Triệu
Quận/Huyện: Đan Phượng, Hà Nội 15/07/2015
Chủ đầu tư cho thuê Kiot tại Khu Đô Thị Mới Tân Tây Đô giá chỉ từ 7 triệu/tháng tặng 2 51025n
Diện tích: 70 m² Giá: 6000 Triệu
Quận/Huyện: Đan Phượng, Hà Nội 14/07/2015
Chủ đầu tư cho thuê Kiot tại Khu Đô Thị Mới Tân Tây Đô giá chỉ từ 7 triệu/tháng tặng 2 71824d
Diện tích: 70 m² Giá: 6000 Triệu
Quận/Huyện: Đan Phượng, Hà Nội 13/07/2015
Chủ đầu tư cho thuê Kiot tại Khu Đô Thị Mới Tân Tây Đô giá chỉ từ 7 triệu/tháng tặng 2 11830k
Diện tích: 70 m² Giá: 6000 Triệu
Quận/Huyện: Đan Phượng, Hà Nội 11/07/2015