Bất động sản - Mua bán nhà đất Huyện Hiệp Hòa Bắc Giang

BÁN ĐẤT KHU 3 TT THẮNG - HIỆP HÒA - BẮC GIANG. 16/12/2017
Diện tích: 195 m² Giá: Thỏa thuận
Quận/Huyện: Hiệp Hòa, Bắc Giang 16/12/2017
BÁN NHÀ +XƯỞNG Ở TAM SƠN - THƯỜNG THẮNG - HIỆP HÒA - BẮC GIANG. 02/12/2017
Diện tích: 1514 m² Giá: 4000 Triệu
Quận/Huyện: Hiệp Hòa, Bắc Giang 02/12/2017
BÁN ĐÂT KHU 4 TT THẮNG - HIỆP HÒA - BẮC GIANG 27/11/2017
Diện tích: m² Giá: 1200 Triệu
Quận/Huyện: Hiệp Hòa, Bắc Giang 27/11/2017
BÁN ĐẤT LIÊN HƯƠNG - DINH HƯƠNG - ĐỨC THẮNG - HIỆP HÒA - BẮC GIANG 16/11/2017
Diện tích: m² Giá: 300 Triệu
Quận/Huyện: Hiệp Hòa, Bắc Giang 16/11/2017
BÁN ĐẤT Ở ĐỨC NGHIÊM - NGỌC SƠN - HIỆP HÒA - BẮC GIANG. 14/11/2017
Diện tích: 1360 m² Giá: 2700 Triệu
Quận/Huyện: Hiệp Hòa, Bắc Giang 14/11/2017
BÁN NHÀ ĐẤT BẢO AN - HOÀNG AN - HIỆP HÒA - BẮC GIANG. 08/11/2017
Diện tích: 76 m² Giá: 1700 Triệu
Quận/Huyện: Hiệp Hòa, Bắc Giang 08/11/2017
BÁN NHÀ ĐẤT HƯNG THỊNH - ĐỨC THẮNG - HIỆP HÒA - BẮC GIANG. 07/11/2017
Diện tích: 60 m² Giá: 1200 Triệu
Quận/Huyện: Hiệp Hòa, Bắc Giang 07/11/2017
BÁN ĐẤT KHU 4 TT THẮNG - HIỆP HÒA - BẮC GIANG. 06/11/2017
Diện tích: m² Giá: 2200 Triệu
Quận/Huyện: Hiệp Hòa, Bắc Giang 06/11/2017
BÁN ĐẤT KHU ĐÔ THỊ TRUNG ĐỒNG - ĐỨC THẮNG - HIỆP HÒA - BẮC GIANG. 06/11/2017
Diện tích: m² Giá: 650 Triệu
Quận/Huyện: Hiệp Hòa, Bắc Giang 06/11/2017
BÁN ĐẤT LÔ TÂY THỊ TRẤN THẮNG - HIỆP HÒA - BẮC GIANG 06/11/2017
Diện tích: m² Giá: 650 Triệu
Quận/Huyện: Hiệp Hòa, Bắc Giang 06/11/2017

Bất động sản các quận huyện trong Tỉnh/TP Bắc Giang