Bán đất tại Kon Tum
Bán nhà, đất đường Tết Mậu Thận F4 tp Mỹ Tho Tiền Giang
Diện tích: m² Giá: Thỏa thuận
Quận/Huyện: Mỹ Tho, Tiền Giang 06/02/2015
Nhà mới 780 triệu 102 m2 tại Trung An tp Mỹ Tho-Tiền Giang
Diện tích: m² Giá: Thỏa thuận
Quận/Huyện: Mỹ Tho, Tiền Giang 24/07/2015
Nhà mới 295 triệu 94m2 tại xã Trung An tp Mỹ Tho Tiền Giang
Diện tích: 94 m² Giá: 295 Triệu
Quận/Huyện: Mỹ Tho, Tiền Giang 12/03/2016
Nhà mới 210 triệu tại ấp 3,xã Trung An tp Mỹ Tho Tiền Giang
Diện tích: m² Giá: 210 Triệu
Quận/Huyện: Mỹ Tho, Tiền Giang 19/02/2016
Nhà mới 265 triệu tại ấp 1,xã Trung An tp Mỹ Tho Tiền Giang
Diện tích: 68 m² Giá: 265 Thỏa thuận
Quận/Huyện: Mỹ Tho, Tiền Giang 24/09/2015
Nhà mới xây,đẹp tại ấp 1, xã trung An tp Mỹ Tho Tiền Giang
Diện tích: m² Giá: Thỏa thuận
Quận/Huyện: Mỹ Tho, Tiền Giang 06/02/2015
Nhà mới 200 triệu tại ấp 1 Trung An tp Mỹ Tho Tiền Giang
Diện tích: 48 m² Giá: 200000 Thỏa thuận
Quận/Huyện: Mỹ Tho, Tiền Giang 19/02/2016
Nhà 240 triệu 78 m2 tại xã Trung An tp Mỹ Tho Tiền Giang
Diện tích: 78 m² Giá: Thỏa thuận
Quận/Huyện: Mỹ Tho, Tiền Giang 24/07/2015
Nhà mới 340 triệu tại ấp 1,xã Trung An tp Mỹ Tho Tiền Giang
Diện tích: m² Giá: 340 Triệu
Quận/Huyện: Mỹ Tho, Tiền Giang 19/02/2016
Nhà mới xây 430 triệu/ 89m2, tại ấp 1, xã trung an tp Mỹ Tho Tiền Giang
Diện tích: 89 m² Giá: 430 Thỏa thuận
Quận/Huyện: Mỹ Tho, Tiền Giang 03/12/2016
Nhà 330 triệu tại khu phố 8 phường 5 tp Mỹ Tho Tiền Giang
Diện tích: 100 m² Giá: 330 Triệu
Quận/Huyện: Mỹ Tho, Tiền Giang 08/09/2015
Nhà 275 triệu/ 65m2, tại ấp 1, xã Trung An tp Mỹ Tho Tiền Giang
Diện tích: 65 m² Giá: 275 Triệu
Quận/Huyện: Mỹ Tho, Tiền Giang 03/12/2016
Nhà mới 330 triệu tại ấp 3,xã Trung An tp Mỹ Tho Tiền Giang
Diện tích: 64 m² Giá: 330 Triệu
Quận/Huyện: Mỹ Tho, Tiền Giang 12/03/2016
Nhà mới 350 triệu tại ấp 1,xã Trung An tp Mỹ Tho Tiền Giang
Diện tích: 112 m² Giá: 350 Triệu
Quận/Huyện: Mỹ Tho, Tiền Giang 24/06/2015
Nhà mới xây,220 triệu tại ấp 1, xã trung An tp Mỹ Tho Tiền Giang
Diện tích: 56 m² Giá: 220 Triệu
Quận/Huyện: Mỹ Tho, Tiền Giang 30/05/2015
Bán nhà, đất đường Lý Thường Kiệt F5 tp Mỹ Tho Tiền Giang
Diện tích: m² Giá: Thỏa thuận
Quận/Huyện: Mỹ Tho, Tiền Giang 06/02/2015
Nhà 300 triệu 54 m2 tại phường 6 tp Mỹ Tho Tiền Giang
Diện tích: 54 m² Giá: 300 Triệu
Quận/Huyện: Mỹ Tho, Tiền Giang 22/03/2016
Nhà mới 210 triệu tại ấp 1,xã Trung An tp Mỹ Tho Tiền Giang
Diện tích: 52 m² Giá: 210 Triệu
Quận/Huyện: Mỹ Tho, Tiền Giang 10/11/2015
Nhà 530 triệu 63 m2 tại phường 5 tp Mỹ Tho Tiền Giang
Diện tích: 63 m² Giá: 530 Thỏa thuận
Quận/Huyện: Mỹ Tho, Tiền Giang 26/04/2016
Nhà 250 triệu/ 56m2, tại phường 5 tp Mỹ Tho Tiền Giang
Diện tích: 56 m² Giá: 250 Triệu
Quận/Huyện: Mỹ Tho, Tiền Giang 29/11/2016

Bán đất các quận huyện trong Tỉnh/TP Kon Tum